Mieszkanie dla Młodych

Rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” – dla kogo, jakie warunki

Największym marzeniem młodych ludzi pozostaje zakup własnego mieszkania bądź budowa domu. Chciałoby się rzec, że to bardzo przyziemne marzenia. Niestety, ich realizacja nastręcza wielu trudności. Młodych ludzi nie stać na zakup mieszkania, a banki niechętnie udzielają kredytów osobom startującym na rynku pracy i nieposiadającym historii kredytowej. Dlatego, w odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi, w 2014 roku powstał rządowy program pod nazwą „Mieszkanie dla Młodych”.

Założenia programu „Mieszkanie dla Młodych

Program powstał z myślą o osobach, które chcą kupić/wybudować swoje pierwsze mieszkanie/dom. Pomoc państwa polega w tym przypadku na dofinansowaniu do wkładu własnego młodych ludzi. Dopłata przyznawana jest na zakup/kupno mieszkania pochodzącego zarówno z rynku pierwotnego, jak i  wtórnego, a także na budowę domu jednorodzinnego. Zakończenie programu przewidziane jest na 30 września 2018 roku. By móc skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”, należy spełnić szereg warunków:

Wiek do 35 lat

Liczy się nie dokładna data urodzenia kandydata, a jego rocznik. Nie ma znaczenia, czy o uczestnictwo w programie ubiega się osoba samotna, będąca w związku nieformalnym czy małżeńskim. Istotne zaś, iż w przypadku małżeństw, pod uwagę brany jest wiek młodszego małżonka.

Brak prawa własności do innego lokalu

Osoba, która chce skorzystać z dofinansowania, nie może być właścicielem, ani współwłaścicielem żadnego innego mieszkania czy domu – dotyczy zarówno chwili obecnej, jak i przeszłości. Jeżeli posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania bądź jest najemcą, musi zrzec się takiego prawa (rozwiązać umowę) w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu/przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

Finansowy wkład własny

Dofinansowanie udzielane jest wówczas, gdy kredyt hipoteczny został zawarty w walucie polskiej, a jego wartość jest równa przynajmniej połowie ceny mieszkania. Okres kredytowania musi wynosić co najmniej 15 lat. Sporym ułatwieniem jest fakt, iż w przypadku, gdy osoby starające się o dofinansowanie nie mają zdolności kredytowej, umowę kredytu hipotecznego mogą podpisać jego rodzice, teściowie, ojczym/macocha, mąż/żona.

 „Mieszkanie dla młodych” – jakie mieszkania kwalifikują się do programu?

Dofinansowanie może być udzielone zarówno na zakup mieszkania, jak i budowę domu. Kupowane/budowane lokale musza spełniać określone warunki. Jeśli chodzi o mieszkania, zarówno nowe, jak i pochodzące z rynku wtórnego, ich powierzchnia nie może przekraczać 75m2. W przypadku, gdy rodzina posiada co najmniej trójkę dzieci, powierzchnia mieszkania może wynosić 85m2. Limit ceny za 1m2 powierzchni wyznaczany jest przez średnią arytmetyczną dwóch wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W zależności od tego, czy nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego, czy wtórnego, uzyskana liczba jest mnożona przez współczynnik 1,1 (rynek pierwotny) lub 0,9 (rynek wtórny).

Mieszkanie dla młodych” – wysokość dofinansowania do wkładu własnego

W ramach programu beneficjenci mogą otrzymać dopłaty o zróżnicowanej wysokości:

  • 10% dopłaty otrzymają osoby samotne, w związkach nieformalnych oraz bezdzietne małżeństwa;
  • 15% dopłaty przeznaczone jest dla tych, którzy wychowują jedno dziecko;
  • 20% dopłaty należy się w przypadku wychowywania dwojga dzieci;
  • 30% dopłaty otrzymają osoby i małżeństwa wychowujące przynajmniej troje dzieci.

Oprócz tego, rodzinom, w których urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie i kolejne dziecko, przysługuje dofinansowanie w wysokości 5% na spłatę kredytu za lokal mieszkaniowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *